Make your own free website on Tripod.com

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นเครือข่ายสาธารณะที่อนุญาตให้บุคคลใดก็ได้สามารถเชื่อมต่อเพื่อใช้งาน ดังนั้นทุกๆ คนบนโลกใบนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใด ทวีปใดบนโลก ก็สามารถเข้าถึงระบบ คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ทั้งสิ้น และการที่อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อในระดับสากลระหว่างระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ก็จะมีทั้งด้านดีและด้านเสีย

ในด้านดีของอินเทอร์เน็ต ทำให้ผู้ใช้สามารถเปิดโลกทรรศน์ตัวเอง ผู้คนสามารถค้นหาแหล่งความรู้ที่ต้องการ สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือเอกสารเผยแพร่ที่มีประโยชน์หรือเอกสารที่หายาก เช่น เราสามารดาวน์โหลดไฟล์เอกสารจากทวีปยุโรปข้ามมายังทวีปเอเชียได้ในชั่วพริบตา หรือใช้สำหรับติดต่อสื่อสารผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์พูดคุยสนทนาผ่านเว็บออดิโอ รวมถึงการดำเนิน ธุรกรรม และการบริการอื่นๆ ที่มีอยู่จำนวนมาก

และด้วยการเปิดกว้างเช่นนี้จึงมีกลุ่มผู้ใช้บางคนที่มีจุดประสงค์หรือเป้าหมายที่แตกต่างไปจากบุคคลทั่วไป เช่น ต้องการขัดขวาง หรือจ้องทำลายระบบมิให้สามารถใช้งานได้ การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายเพื่อวัตถุประสงค์ก่อการร้ายที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติ การขโมยข้อมูลสำคัญของคู่แข่งขันทางธุรกิจ รวมถึงการล้างความลับทางราชการ โดยผู้ที่เข้าถึงระบบเครือข่ายส่วนตัวโดยไม่ได้รับการอนุญาต เราเรียกบุคคลเหล่านั้นว่า แฮกเกอร์ (Hacker)

ในความเป็นจริง คงไม่ใช่เพียงแต่ระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้นที่มีปัญหาด้านความปลอดภัย ซึ่งปกติทุกวันนี้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นตัวเราที่ได้อาศัยอยู่ในบ้านเรือน ก็ยังต้องมีระบบความปลอดภัยพื้นฐานที่ทำให้ตัวเรารู้สึกปลอดภัย เช่น การปิดประตูบ้าน การปิดสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด และล็อคกลอนประตูทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน และหากมองในด้านของระบบคอมพิวเตอร์ตามสถาบันหรือหน่วยงานต่างๆ เช่น ศูนย์คอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น การใช้บัตรผ่านเฉพาะบุคคลภายใน เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถเข้าไปในศูนย์คอมพิวเตอร์ การมียามที่คอยตรวจตราอุปกรณ์ เพื่อป้องกันมิให้ผู้ไม่หวังดีขโมยอุปกรณ์หรือข้อมูลออกไปจากศูนย์ นอกจากนี้ บุคคลากรภายในจัดเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่ง ที่อาจมีการจ้องทำลาย การเป็นสายลับ รวมถึงการลักลอบข้อมูลภายในไปใช้ หรือเผยแพร่ให้กับผู้อื่นโดยมิชอบ

ดังนั้น เนื้อหาต่อไปนี้ จะกล่าวถึงความปลอดภัยบนเครือข่าย โดยมุ่งเน้นถึงมาตรการความปลอดภัยขั้นพื้นฐานที่ควรทราบ , หลักการเข้ารหัสและการถอดรหัสข้อมูล (Encryption/Decryption), เทคโนโลยีกุญแจสาธารณะ (Public Key) และไฟร์วอลล์ (Firewall)

 

ดาวน์โหลดความปลอดภัยและ
การป้องกันเมื่อใช้อินเตอร์เน็ต PDF
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ CC212
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550
ความปลอดภัยและการป้องกันเมื่อใช้อินเตอร์เน็ต